انجمن فارغ التحصیلان کرامت
  • تغذیه هنگام آلودگی هوا   (1396/9/19)
    تغذیه هنگام آلودگی هوا آلودگی هوا موضوعی عجیبی نیست. بسیاری از شهرنشینان ­آلودگی هوا را به عنوان یک معضل اجتناب‌ناپذیر قبول کرده‌اند. در این مقاله به اهمیت تغذیه درست در زمان آلودگی هوا و نقش آن بر کاهش عوارض ناشی از آلودگی اشاره خواهیم کرد. مشاهده ادامه